Vergi Levhası Nedir? Vergi Levhası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Defterdar tarafından 29 Ocak 2024 tarihinde yazıldı
Defterdar
Vergi Levhası Nedir? Vergi Levhası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Bir işletmenin varlığının devamı ve güvenilirliği için yasal olarak faaliyet göstermeye yetkili olduğunun ispatı önemlidir. Vergi levhası işletmelerin yasal olarak faaliyetlerini göstermeye yetkili olduklarının bir nevi ispatı olmasının yanında işletmenin vergi ödemeye tabii olduğunu da gösteren resmi bir belgedir. "Vergi levhası oluşturma nedir?", "Vergi levhası sorgulama nasıl yapılır?" gibi soruların cevapları ve vergi levhası hakkında diğer merak edilenler için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Vergi Levhası Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen biçime bağlı olarak hazırlanan, işletmelerin bir yıl boyunca (faaliyet yılı boyunca) elde ettiği kazancı ve bu kazanca göre ödemesi gereken vergiyi gösteren resmi belgeye vergi levhası adı verilir (1). Vergi levhası alma bir işletmeye resmilik kazandıran ilk adımlardan birisidir. Bu nedenle vergi levhası oluşturma adımları hakkında doğru bilgiye sahip olmak ve gerektiği durumlarda uzmanlardan yardım almak önemlidir.

Vergi Levhası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu 142 No’lu Genel Tebliğ’e (VUK 142) göre vergi levhasının oluşturulabilmesi için gerekli olan bazı belgeler vardır. Buna göre vergi levhası için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Mükellefin adı ve soyadı,
  • İş yeri adresi,
  • Ticaret ünvanı,
  • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi,
  • Vergi kimlik numarası,
  • İş başlangıç tarihi,
  • Faal, terk, tasfiye gibi faaliyet durumu,
  • Esas faaliyet kodu ve türü,
  • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen onay kodu.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi levhası gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi veren mükellefler için önemli bir belgedir. Gelir/Kurumlar Vergisi beyannameleri verildikten sonra vergi levhası Vergi İdaresi Başkanlığı'nın bilgi işlem sistemi tarafından beyannamede yer alan bilgilere dayanarak otomatik olarak oluşturulur ve mükelleflerin İnternet Vergi Dairesi hesaplarına aktarılır. Mükellefler bu levhayı bizzat kendileri alabileceği gibi yetkilendirdikleri serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla da alabilirler. Beyannamelerini gecikmeli olarak veren mükellefler, beyannameleri verdikten sonra internet vergi dairesinde uygun menüyü kullanarak vergi levhasını oluşturup yazdırabilirler (2).

Vergi Levhası Nereden Alınır?

Vergi levhası çıkarma işlemi için öncelikle işletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurulması gerekir. Başvurudan sonra belgelerde eksiklik olmaması halinde birkaç gün içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesine girilerek vergi levhası alınabilir. İlk defa vergi levhası alacak olanlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Vergi Levhası Oluşturma” seçeneği yardımıyla e vergi levhası alabilir. 

Vergi Levhası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde e-Devlet aracılığıyla vergi levhası sorgulama kolaylıkla yapılabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine girdikten sonra vergi levhası sorgulama bölümüne girerek e vergi levhası sorgulama işlemi yapabilirler. Vergi levhası görüntüleme için mükelleflerden T.C kimlik numarası, vergi kimlik numarası gibi bazı bilgiler istenir. Bu bilgilerin eksiksiz girilmesi durumunda vergi levhası sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

Vergi Levhası Oluşturma Ücreti Nasıl Belirlenir?

Vergi levhası oluşturma ücreti alınan vergi levhasının türünde istenilen belgelere göre değişiklik gösterir. Bu konuda doğru bilgiye resmi kurumlara başvurularak ulaşılabilir.

Vergi Levhası Görüntüleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Vergi levhası görüntüleme işlemi yapmak isteyenler e-vergi levhası sorgulama işleminde olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesini kullanarak istedikleri döneme ait vergi levhası görüntülemesi yapabilir.

Vergi Levhası Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Vergi levhası doğrulama ve sorgulama işlemlerinde olduğu gibi vergi levhası kapatma işlemi de günümüzde vergi dairesine bizzat gidilmesine gerek olmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) aracılığı ile yapılabilir. Vergi levhası kapatmak isteyenlerin faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bu durumu bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat başvurarak veya internet sitesinde yer alan dilekçeler bölümü aracılığı ile dilekçe vererek bildirmesi gerekir (3).

Vergi levhası bir işletmeye resmiyet kazandıran en önemli belgelerden bir tanesidir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte önceki zamanlarda bizzat vergi dairelerine başvurularak yapılan işlemlerin büyük çoğunluğunu dijital ortamda gerçekleştirmek mümkündür. Ancak özellikle ilk defa vergi levhası çıkartacak olanların konu hakkında bilgili ve donanımlı uzmanlardan yardım alması istenmeyen aksaklıkların önüne geçilmesi açısından önemlidir.