Merhaba

Biraz Sosyalleşelim.
Son güncellemeleri Instagram'dan takip edebilirsiniz

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Nelerdir?

Defterdar tarafından 13 Şubat 2023 tarihinde yazıldı
Defterdar
Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Nelerdir?

Eğer sen de şirket kurmak istiyorsan sorumlu olduğun vergi türünü bilmen ve giderlerini buna göre planlaman iyi olacaktır. Net kazanca göre ayarlanan bir gelir gider hesabı oldukça önemlidir. Peki kabul edilmeyen giderler ile ilgili diğer detaylar ve aykırılık durumları nelerdir?

KKEG Nedir?

Firma kazancının tespit edilmesinde indirime müsaade edilmeyen ve bunu vergi kanunları çerçevesinde netleştiren giderler KKEG olarak isimlendirilir. Bu giderleri kurum vergisi mükellefleri ve gelir vergisi mükellefleri olarak ayırabiliriz. Bu giderlerin kanunen indirimli sınıfında sayılabilmesi için iki ana kriter vardır: İlgili gider miktarının ticari kazanç sağlanması sonrasında idame ettirilmesi ile ilişiği olması ve bu giderin vergi kanununda açıklanan şartlara göre belgelenmesi. Eğer ticari kazançla alakalı olmayan ya da uygun belgelendirmesi yapılmayan bir gider varsa safi kazanç indirimindeki gider sınıfında yer alamaz.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hangileridir?

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri olarak sınıflandırılan bu giderler için şunları söyleyebiliriz:

Gelir Vergisi Mükellefleri

Firmanın ticari kazancının tespitinde Vergi Usul Kanunu’nun 213 sayılı hükmü ve GVK’da yer alan “İndirilecek Giderler” ve “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 40 ve 41’inci maddeleri incelenmelidir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Kurum kazancının tespit edilmesi için belirttiğimiz hükümlerin dışında, Kurumlar Vergisi Kanunu bünyesindeki “Diğer İndirimler” ve “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 10 ve 11’inci hükümler dikkate alınmalıdır.

Vergi Hukukuna İlişkin Aykırılık Taşıyan KKEG

Kanunen kabul edilmeyen giderler için genel hükümlere göre bir sıralama çıkarmak mümkündür. Bu maddeleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Kazancının sağlanması ve sürekliliği ile ilgili olmayan giderler

 • Vergi hukuku yasaları çerçevesinde belgelendirilmeyen giderler

 • Kanunen yasaklanan eylemleri içeren ve bunun üzerinden kazanç sağlanan giderler

 • Döneme uygunluk maddesine uymayan giderler

Diğer Yasalara Bağlı Oluşan KKEG

Kanunen kabul edilmeyen giderler içerisinde yer alan ve gelir gider yönetimi için önem arz eden diğer hususlar şunlardır: 

 • Kurumlar vergisinden ayrı tutulan gelirlere ilişkin zarar miktarı

 • Vergiye tabi olan işlemlerin katma değer vergisi üzerinden yapılacak indirimler

 • Sorumluluk alanı dar olan kurumlardaki kabul edilmeyen masraflar

 • Hazine tarafından karşılanan özürlü personele ait sigorta primi

 • Sigorta primleri (İşsizlik sigortası fonundan karşılanıyorsa)

 • Çalıntı malzemeler

 • Kurumlar vergisi ve gelir vergisi kanunlarına göre gelir tespitinde indirimi kabul edilmeyen masrafların katma değer vergisi

 • Eşya ve hizmet bağışları

 • Firmanın yönetim kuruluna ve diğer üyelerine verilen ikramiyeler

 • Özel iletişim vergileri

 • İşletmeden çekilen değerler

Unutulmaması gereken bir konu ise şudur: Gelir vergisi net kazanç üzerinden hesaplanır. Bu yüzden gelirinden düşen giderleri planlarken kanunen kabul edilmeyen gider maddelerine hâkim olmalısın. Devletin bazı yasalarca kısıtlama getirdiği ve kabul edilmeyen bu giderleri bilmek muhasebe işlemlerini kolaylaştırır.

Defterdar ile Vergilerini ve Tüm Giderlerini Kolayca Yönet!

Her konuda firmana destek olan Defterdar, gelir gider hesaplarını yaparken de sana destek oluyor. Kazançların ve masrafların hakkında seni detaylı bir şekilde bilgilendirerek kullanışlı arayüzü ile sana kolay kontrol edebileceğin bir iş hayatı sunuyor. KKEG hakkında tüm ayrıntıları Defterdar ile öğrenebilir, mali giriş çıkışları buna göre yapılandırabilirsin. Sanal ofis sistemi ile firmanı geliştirmek artık çok kolay. Sen de şirketini Defterdar ile kur, iş yaşamında sağlam adımlar at!