Şirket Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler: Türk Ticaret Kanunu Hakkında Detaylı Rehber

Defterdar tarafından 25 Nisan 2023 tarihinde yazıldı
Defterdar
Şirket Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler: Türk Ticaret Kanunu Hakkında Detaylı Rehber

Şirket kurmak istiyorsan tercih edebileceğinedilebileceğin farklı türler bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulabilecek şirket türleri arasında anonim şirket, limited şirket ve komandit şirket gibi seçenekler yer almaktadır. Peki, bu şirket türleri nedir ve Türk Ticaret Kanunu hakkında neler bilmelisin?

Şirket Türleri Nelerdir?

1) Anonim Şirket

Anonim şirket, en az beş kurucu tarafından kurulabilen, sermayesi paylara bölünmüş, pay sahiplerinin sorumluluğunun sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Pay sahipleri, yalnızca sahip oldukları pay oranında sorumluluk alır. Bu nedenle anonim şirket, yüksek sermaye gerektiren işletmelerin kuruluşunda tercih edilir.

2) Limited Şirket

Limited şirket, en az iki kurucu tarafından kurulabilen, sermayesi paylara bölünmüş ve pay sahiplerinin sorumluluğunun sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Anonim şirkete benzer şekilde, pay sahipleri sadece sahip oldukları pay oranında sorumluluk alır. Limited şirketler, ortakların arasındaki sözleşmeyle kurulur ve ortakların şirketteki karar alma süreçlerine daha fazla dâhil olmasına imkân sağlar.

3) Komandit Şirket

Komandit şirket, en az bir komanditer ve en az bir komandite ortak tarafından kurulan bir şirket türüdür. Komanditer, şirkete yatırdığı sermaye ile sınırlı olarak sorumlu iken komandite ortaklarının sorumluluğu yatırdıkları sermaye ile sınırlı olmayabilir.

Her bir şirket türü, farklı özelliklere ve avantajlara sahiptir. Şirket kurma sürecinde, işletmenin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olan şirket türünün seçilmesi önemlidir.

Şirket Kuruluş Süreci

Şirket kurmak için öncelikle tercih edilen şirket türüne uygun bir şirket sözleşmesi hazırlanması gerekmektedir. Sözleşme, noter tarafından onaylanmalı ve kurucular tarafından imzalanarak şirket tescil başvurusu yapılmalıdır. Başvuru işlemi, Ticaret Bakanlığına elektronik ortamda yapılmaktadır ve başvurunun sonucu yaklaşık 3-5 iş günü içinde açıklanmaktadır. Başvuru sonrası, şirketin kuruluş sürecinde vergi dairesine kayıt olmak, vergi mükellefiyeti açmak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gibi belgeleri temin etmek gerekmektedir. Ayrıca, şirketin sermayesi de belirlenmişse, sermayenin en az %25'i bankada bloke edilmelidir.

Şirket kuruluşu ile ilgili maliyetler, tercih edilen şirket türüne ve şirketin sermaye yapısına göre değişmektedir. Ancak, noter masrafları, ticaret sicil gazetesi ilan bedeli, tescil harcı, vergi mükellefiyeti açılışı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi giderler bulunmaktadır. Şirket kuruluş süreci oldukça önemlidir ve işletme için uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle profesyonel destek almak, gereksinimlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Şirket Yönetimi

Bir şirketin yönetim ve karar alma süreçlerini belirleyen organları arasında yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulu yer almaktadır. Yönetim kurulu, şirketin idari ve operasyonel kararlarını alırken genel kurul, şirketin en yetkili karar organıdır ve ana sözleşme değişiklikleri gibi önemli kararları alır. Denetim kurulu ise şirketin hesaplarının, işlemlerinin doğruluğunu kontrol edip denetler.

Şirket Faaliyetleri ve Yaptırımlar

Şirketlerin faaliyetleri sırasında uymaları gereken bir dizi kural ve vergi yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kurallar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmektedir. Şirketlerin faaliyetleri sırasında vergi beyannameleri zamanında verilmeli, vergi yükümlülükleri yerine getirilmeli ve gerektiğinde vergi incelemelerine katılım sağlanmalıdır. Ayrıca şirketler düzenli olarak denetlenir, denetim sonuçlarına göre yaptırımlar uygulanabilir. Örneğin, denetimler sonucunda hatalı veya yanıltıcı beyan verildiği tespit edilirse şirketlere para cezası veya vergi incelemesi uygulanabilir.

Diğer yaptırımlar arasında, sözleşmelerin hükümsüz sayılması, ticari işlem yapma yetkisinin kısıtlanması veya tamamen kaldırılması yer alabilir. Bu nedenle şirketlerin, faaliyetleri sırasında uyulması gereken kuralları ve yükümlülükleri bilmeleri, işletme faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmeleri önemlidir.

Defterdar ile Sağlam Adımlar At!

Eğer bir şirket kurmayı planlıyorsan veya işletmeni yönetirken vergi, muhasebe ve finansal süreçler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsan Defterdar olarak sana özel hizmetler sunuyoruz. Deneyimli ve Türk Ticaret Kanunu hakkında detaylı bilgi sahibi olan kadromuzla işletmeni büyütmene destek olabiliriz. Sen de Defterdar ailesine katılarak işletmenin finansal süreçlerini sağlıklı bir şekilde ilerletebilirsin.